Формуляр за окончателните резултати от проведения конкурс за "Младши експерт"

Приложение 6

към чл. 33, ал. 2

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане наконкурса по избрания начин   и при интервюто

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от начина почл. 24

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

Стефка Кирилова Тошкина

26

3

121

4

562

Георги Спасов Ватов

18

3

81

4

378

Препис от протокол за допуснатите и не допуснатите кандидати за длъжността младши експерт в община Лесичово

Допуска до конкурс за длъжност " Младши експерт" следните кандидати:

-Малинка Благоева Хрисчева;

-Стефка Кирилова Тошкина;

-Георги Спасов Ватов;

-Георги Ангелов Грозданов.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 25.04.2017 г./вторник/ от 10.00 ч. в сградата на община Лесичово за решаване на тест.

 

Председател на конкурсната комисия:

/П/ М. Попова

Обявление за свободни работни места

Община Лесичово, в качеството си на бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0054-C001 „Подкрепа за независим живот в община Лесичово“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот, ОП РЧР 2014-2020, обявява свободни работни местаза заемане на длъжностите „Медицинско лице“, "Психолог", "Рехабилитатор" и "Шофьор" предоставящи услуги в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда“ към община Лесичово.

Подборът ще се осъществи на два етапа: допускане по документи и провеждане на интервю (събеседване).

Изисквания за заемане на длъжностите...... Цялата информация може на намерите тук: 

- "Медицинско лице";

- "Психолог";

- "Рехабилитатор";

- "Шофьор"

Обява за свободно работно място

Община Лесичово, в качеството си на бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0054-C001 „Подкрепа за независим живот в община Лесичово“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот, ОП РЧР 2014-2020, обявява свободно работно място за заемане на длъжността „Психолог“, предоставящ услуги в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда“ към община Лесичово.

Подборът ще се осъществи на два етапа: допускане по документи и провеждане на интервю (събеседване).

Изисквания за заемане на длъжността: Цялата информация може да намерите ТУК

Обявление за свободно работно място

Община Лесичово, в качеството си на бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0054-C001 „Подкрепа за независим живот в община Лесичово“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот, ОП РЧР 2014-2020, обявява свободно работно място за заемане на длъжността „Социален работник“, предоставящ услуги в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда“ към община Лесичово.

Подборът ще се осъществи на два етапа: допускане по документи и провеждане на интервю (събеседване).

Изисквания за заемане на длъжността...... Цялата информация може на намерите ТУК.

Подкатегории

  • Конкурси, Търгове

    Конкурсната комисия по чл. 94 от КТ

    класира за длъжността "Директор на детска градина" "Слънчице" с. Калугерово

    г-жа Ивета Радулова Тонова 

Търсене

Април 2018
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Statistics

Посетители
13
Статии
556
Връзки
6

Снимки от Лесичово