Кмет: : Александър Стоянов – 0876 54 71 76

Ст.специалист АФОН –  0879 25 29 33

Е-mail: selo_dinkata@abv.bg

Адрес : с. Динката, ул. Първа № 42