ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за възлагане на СУ Комплекс ЦНСТДБУ, Лесичово, община Лесичово

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за възлагане на СУ Комплекс ЦНСТДБУ, Лесичово, община Лесичово, може да видите ТУК и проект на ДОГОВОР