конкурс

 

ПРОТОКОЛ

 

 

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

 

за длъжността началник- отдел в дирекция „ОА“, отдел „ФСАО“, община Лесичово

 

                              

 

I.                   Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

     1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 

·      заявление за участие в конкурса, съгласно приложение №2 от НПКДС ;Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;копие от документи за придобитата образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;копие от документи удостоверяващи придобит трудов, служебен и осигурителен стаж; други документи свързани с изискванията за заемане на длъжността;автобиография тип CV.

 

     2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността: -образование – висше, образователна степен – бакалавър; предпочитана специалност – Финанси.

 

-минимален ранг – ІІІ младши

 

-професионален опит – 4 г.

 

           

 

Име,презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи,които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.      Стефка Кирилова Тошкина

Да

Да

-

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

 

 

1)      Допуска до конкурс следните кандидати:

 

1.          Стефка Кирилова Тошкина

 

Кандидатът трябва да се яви на 02.07.2018 г. от 10.00 часа , в сградата на Община Лесичово за решаване на тест.

 

Обява за свободно работно място

Община Лесичово, в качеството си на бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0054-C001 „Подкрепа за независим живот в община Лесичово“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот, ОП РЧР 2014-2020, обявява свободно работно място за заемане на длъжността „Психолог“, предоставящ услуги в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда“ към община Лесичово.

Подборът ще се осъществи на два етапа: допускане по документи и провеждане на интервю (събеседване).

Изисквания за заемане на длъжността: Цялата информация може да намерите ТУК

Обявление за свободно работно място

Община Лесичово, в качеството си на бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0054-C001 „Подкрепа за независим живот в община Лесичово“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот, ОП РЧР 2014-2020, обявява свободно работно място за заемане на длъжността „Социален работник“, предоставящ услуги в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда“ към община Лесичово.

Подборът ще се осъществи на два етапа: допускане по документи и провеждане на интервю (събеседване).

Изисквания за заемане на длъжността...... Цялата информация може на намерите ТУК.

Обявление за свободни работни места

Община Лесичово, в качеството си на бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0054-C001 „Подкрепа за независим живот в община Лесичово“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот, ОП РЧР 2014-2020, обявява свободни работни местаза заемане на длъжностите „Медицинско лице“, "Психолог", "Рехабилитатор" и "Шофьор" предоставящи услуги в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда“ към община Лесичово.

Подборът ще се осъществи на два етапа: допускане по документи и провеждане на интервю (събеседване).

Изисквания за заемане на длъжностите...... Цялата информация може на намерите тук: 

- "Медицинско лице";

- "Психолог";

- "Рехабилитатор";

- "Шофьор"

Подкатегории

  • Конкурси, Търгове

    Конкурсната комисия по чл. 94 от КТ

    класира за длъжността "Директор на детска градина" "Слънчице" с. Калугерово

    г-жа Ивета Радулова Тонова 

Търсене

Август 2018
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Statistics

Посетители
13
Статии
578
Връзки
6

Снимки от Лесичово