Обява за свободни работни места

Община Лесичово обявява свободни работни места както следва:

- главен специалист в дирекция" Специализирана администрация" отдел "Устройство на територията, общинска собственост".

Кандидатите да притежават средно образование, специалност  Строителен техник;

- главен специалист( еколог)в дирекция" Специализирана администрация", отдел " РРУПП".

Документи се подават в деловодството на общината: Диплома за завършено образование, автобиография Европейски формат, документи удостоверяващи професионален опит и стаж.

телефон за връзка : 0893 406 234