Обява конкурс

О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

в Община Лесичово, област Пазарджик, с.Лесичово ул.”Н.Чочков”№ 11-13

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед 123/27.08.2018 г. на Кмета на Община Лесичово, Община Лесичово обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността Младши експерт /общинска собственост/.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

- образование – висше, минимална образователна степен – професионален бакалавър ;

- предпочитана специалност- Икономика; Архитектура, строителство и геодезия.

- минимален ранг – V младши;

- професионален опит – не се изисква.

2.1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

Организационна компетентност; Комуникационна компетентност; Компетентност за работа с потребители; Компютърна компетентност.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

-Решаване на тест;

-Интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

  ·       заявление за участие в конкурса, съгласно приложение №2 от НПКДС ;Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност; копие от документи за придобитата образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;копие от документи удостоверяващи придобит трудов, служебен и осигурителен стаж; други документи свързани с изискванията за заемане на длъжността; автобиография тип CV.

5. Място и срок за подаване на документите за участие - Деловодство на община Лесичово, с.Лесичово, ул.”Никола Чочков” № 11-13,от 28.08.2018 г. до 16,30 часа на 10.09.2018 г., включително.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло на общинска администрация Лесичово и сайта на общината.

         7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: Събира, обработва и систематизира информация за общинските имоти и съставя актове за общинска собственост; Организира разпореждането и управлението на общинската собственост в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на ЗОС .

8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността - 700 лв.

Търсене

Септември 2018
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Statistics

Посетители
13
Статии
554
Връзки
6

Снимки от Лесичово