Покана за обществено обсъждане

Покана за обществено обсъждане на Бюджет 2019 г.