АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО 2014-2020 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО,

На основание чл. 23, т.5 от ЗРР, Община Лесичово съобщава на всички заинтересовани страни - физически и юридически лица, че се организира Обществено Обсъждане за Актуализиране на Общински план за развитие 2014 – 2020 г. На обсъждането ще се разгледат Стратегическата част на плана за периода 2015 - 2020 г. – Визия, Цели и приоритети за развитие на Община Лесичово. Общественото обсъждане ще се проведе на 07.12.2015 г. (понеделник) от 10:00 часа в Туристически информационен център Лесичово - в сградата на читалище Отец Паисий 1890 г., с. Лесичово - пл. 14 Септември № 2“.

С настоящето каня всички заинтересовани страни да присъстват на общественото обсъждане!

 

с уважение,

СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово