Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ

 декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ Кореспондент Длъжност
декларация по чл.35, ал.1, т. 1 вх. № и дата декларация по чл.35, ал.1, т. 3 вх. № и дата
1- 23.04.2018 г.   Цецка Ангелова ст.специалист
2- 23.04.2018 г.   Мария Николова гл.специалист
3- 23.04.2018 г.   Радка Мантарова гл.специалист
4- 23.04.2018 г.   Цветанка Василева Директор ДПЛФУ
5- 23.04.2018 г.   Нина Моллова ст.специалист
6- 23.04.2018 г.   Силвия Костова ст.специалист
7- 23.04.2018 г.   Бисерка Деянова Директор ДГ
8- 23.04.2018 г.   Владимир Цонков Директор ОА
9- 23.04.2018 г.   Кирил Гелеменов зам.кмет
10- 23.04.2018 г.   Димка Маратилова ст.специалист
11- 23.04.2018 г.   Любка Фиткарова н-к отдел
12- 23.04.2018 г.   Любка Фиткарова2 председател читалище
13- 23.04.2018 г.   Димитър Влахов предс.читалище
14- 23.04.2018 г.   Златка Джаджева ст.специалист
15- 23.04.2018 г.   Трендафилка Димитрова предс.читалище
16- 23.04.2018 г.   Светослав Пепечков гл.специалист
17- 23.04.2018 г.   Спас Стоянов Спасов предс.читалище
18- 23.04.2018 г.   Илинка Младенова гл.специалист
19- 23.04.2018 г.   Красимира Ненчева счетоводител
20- 23.04.2018 г.   Валерия Лазарова гл.специалист
21- 23.04.2018 г.   Илияна Вучкова гл.специалист
22-23.04.2018 г.   Маша Христоскова ст.специалист
23- 24.04.2018 г.   Стоянка Чиширова ст.специалист
24-24.04.2018 г.   Наташа Петрова директор ОУ
25- 24.04.2018 г.    Грета Димитрова директор ОУ
26-24.04.2018 г.   Веселина Милкова зам.кмет
27-24.04.2018 г.   Пенка Йорданова директор ОУ
28-24.04.2018 г.   Темелка Кузева гл.специалист
29- 24.04.2018 г.   Стефка Тошкина мл.експерт
30-24.04.2018 г.   Радка Шаламанова ст.специалист
31-25.04.2018 г.   Петя Моллова ст.специалист
32-25.04.2018 г.   Петя Моллова2 предс.читалище
33- 26.04.2018 г.   Нена Топчийска Директор ЦНСТ
34- 26.04.2018 г.   Пенка Димитрова2 предс.читалище
35- 26.04.2018 г.   Пенка Димитрова ст.счетоводител
36-26.04.2018 г.   Гроздена Благова предс.читалище
37- 27.04.2018 г.   Наташа Тошкина гл.специалист
38- 28.04.2018 г.   Ивета Тонова директор ДГ
39- 29.04.2018 г.   Цветанка Борисова Управител ЦНСТ
40- 02.05.2018 г.   Нейчо Тошев Управител ЦНСТ
41- 05.05.2018 г.   Лазарина Деспова гл.специалист
42- 09.05.2018 г.   Добри Начев управител ОД
43- 11.05.2018 г.   Мариан Мурджев гл.специалист
44- 11.05.2018 г.   Мариана Попова секретар
45-11.05.2018 г.   Тихомира Върбанова ст.специалист
46-11.05.2018 г.   Диана Дръндева ст.специалист
47- 11.05.2018 г.   Надежда Генова ст.специалист
48- 19.09.2018 г.   Мариана Македонска ст.специалист
49- 13.05.2019 г.   Иванка Хаджийска ст.специалист
50- 05.11.2019 г.   Ирина Варникова ст.специалист
51- 20.12.2019 г.   Александра Кошлукова ст.специалист
52- 19.03.2020 г.   Димка Ципоркова специалист Туризъм
53- 10.09.2020 г.   Моника Деспова ст.специалист
54- 27.08.2021г.   Цвета Микова ст.специалист
55- 12.10.2021г.   Николина Мечева гл. специалист
56- 29.10.2021г.   Величка Паскалева гл. специалист
57- 29.08.2022г.   Надежда Йорданова ст. специалист
58- 03.07.2023   Димитър Апостолов ст. специалист