Заповед РД 01-247 от 01.05 МЗ

Отменя се задължителното носене на маски или други предпазни средства на открити обществени места

Заповед РД 01-247 от 01.05 МЗ