Заповед РД 01-248 от 01.05 МЗ

Отпада забраната за посещения на национални и природни паркове и планини

Заповед РД 01-248 от 01.05 МЗ