Заповед РД 01-249 от 03.05 МЗ

Отменят се част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19 у нас

Заповед РД 01-249 от 03.05 МЗ