Заповед РД 01-251 от 05.05 МЗ

От 00:00 часа на 6 май 2020 г. преустановяват дейността си контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове, Заповед РД 01-251 от 05.05 МЗ