Заповед РД 01-256 от 11.05 МЗ

Здравният министър издаде заповед, с която позволява провеждането на културни събития и посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина - Заповед РД 01-256 от 11.05 МЗ