Заповед РД 01-259 от 11.05 МЗ

Разрешени са колективните спортове за аматьори на открито - Заповед РД 01-259 от 11.05 МЗ