Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г.

Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г.

Нощните заведения могат да работят на открито при 50% от капацитета си, спортните мероприятия се провеждат без публика, на групови празненства е разрешено присъствието на до 30 души.