Заповед № РД-01-399/12.07.2020 г.(Отменена със Заповед № РД-01-403/15.07.2020 г.)

Заповед № РД-01-399/12.07.2020 г.

Указания за работа на нощни закрити клубове