Заповед № РД-01-138/17.03.2022 г.

Считано от днес 21 март, понеделник, отпада изискването за „зелен сертификат" за всякакви дейности и мероприятия в България, ограничени до момента.
От същата дата присъственото обучение във висшите училища ще се провежда при следните условия:
- въведено е обучение по график, при което не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, както и смесване на групи;
- създадена е организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията.
Остава изискването за редовно проветряване, дезинфекция на помещенията и носене на защитни маски за лице от студентите и преподавателите.
Със същата заповед от 29 март отпада изискването за изследване с щадящи тестове в училищата в страната.
С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл
Заповед № РД-01-138/17.03.2022 г.