Заповед РД01-284от 29.05 МЗ

Заповед РД01-184 от 29.05 МЗ

Приложение № 2 към Заповед № РД-01-284/29.05.2020 г. -  http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/29/pril_2.xlsx

Приложение № 4 към Заповед № РД-01-284/29.05.2020 г. -   http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/29/lab_r-04052020.xsd

Приложение № 5 към Заповед № РД-01-284/29.05.2020 г. -  http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/29/pril_5.xlsx