Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г. на МЗ

Фитнес залите и търговските центрове тип МОЛ отварят на 18.05.2020 г.

Със Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г. можете да се запознаете тук.