Годишен отчет по ЗДОИ за 2019 година

Годишният отчет за

ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2019 Г. можете да свалите от ТУК