Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Лесичово, и форматите, в които е достъпна

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Лесичово, и форматите, в които е достъпна