Годишен отчет по ЗДОИ за 2021 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2021Г.,  пълният текст на отчетът може да видите ТУК