Годишен отчет по ЗДОИ за 2022 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2022 Г., пълният текст на отчетът може да видите ТУК