Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите

Устройствен правилник може да изтеглите ТУК

и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите може да изтеглите ТУК