Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 - 3 от ЗДОИ

Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 - 3 от ЗДОИ