Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, който включва и данни за направените откази и причините за това

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

ТУК, можете да намерите годишния отчет по Закона за достъп до обществена информация за 2016 година на Община Лесичово