Съобщение за публично обявяване - Дъждовна канализация Калугерово

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за обект Дъждовна канализация - главни колектори на село Калугерово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик