Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект. Цялото съдържание може да изтеглите от ТУК.