Уведомление за инвестиционно предложение, за изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци, село Лесичово

Уведомление за инвестиционно предложение, за изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци, село Лесичово