Съобщение за постъпило инвестиционно предложение - КЛИМА АВАНГАРД ЕООД

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение - КЛИМА АВАНГАРД ЕООД

Оргинал Съобщение за постъпило инвестиционно предложение - КЛИМА АВАНГАРД ЕООД

Копие Съобщение за постъпило инвестиционно предложение - КЛИМА АВАНГАРД ЕООД

Оргинал Информация за инвестиционно предложение - КЛИМА АВАНГАРД ЕООД