Решение №ПК-02-ЕО/2020 г.

Решение №ПК-02-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ-Пазарджик