УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", може да видите ТУК