УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение за изграждане на Пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение за изграждане на Пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води, може да видите ТУК