Уведомление за инвестиционно предложение„Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово - етап 2“

Инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово - етап 2“