СЪОБЩЕНИЕ

Всички граждани и участници в прибирането на реколтата са длъжни да осъзнаят високата отговорност по опазването на реколтата от пожари.
     До момента се извърши огромна дейност за подготовката на площите и засяването им, ремонт на техниката и целият инвентар. Похарчени са огромни средства и сега, когато трябва да се прибере реколтата от полето е непростимо   престъпление да допуснем неговото унищожаване от огнената стихия.
     За недопускане възникване на пожари призоваваме цялото население   към строго спазване на правилата за пожарна безопасност:
1.Да не се използва открит огън и не се пуши на разстояние най-малко 50 метра от посеви и складирани фуражи.
2.Паркирането на превозни средства и устройване на лагери за почивка да става само на определени за целта места.
3.Да не се използва огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на посевите и фуражните площадки по време на кампанията.
4.Изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слоговете, крайпътни ивици и други площи се ЗАБРАНЯВА.
5.Частните стопани, наематели, арендатори и ползватели на земеделски земи са длъжни да:
     а/ познават и спазват правилата за пожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност върху земите.
     б/ не създават условия за разпространение на пожари при съхраняване на фуражи в личните дворове.
     В /използват и поддържат в техническа изправност собствената техника и съоръжения, като не създават условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти.
6.При възникване на пожар да се съобщи на тел.112 или в най-близкото кметство и да се организира гасене с подръчни средства: клони, лопати и др.
7.Който не изпълни или наруши Наредбата за опазване на земеделските обекти, зърнени храни и фуражите от пожари носи административно наказателна отговорност по Закона за МВР .