Заповед 161 от 27.10.2014 г. във връзка с определяне на границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ

Заповед 161 от 27.10.2014 г. във връзка с определяне на границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ на територията на община Лесичово