Уведомление за инвестиционно предложение от Народно читалище ,,Христо Ботев - 1927 г.", с. Щърково"

images/ekologia/ . 4 . 2 10.doc