Покажи брой 
Заглавие Публикуване
ИНИЦИАТИВА "ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ 2023" - ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО 10 Април 2023
Съобщение за публично обявяване - Обществено питейно-битово водоснабдяване 30 Март 2023
ПОКАНА - ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане на изготвения проект на Програма за опазване на околната среда на Община Лесичово за периода 2021 - 2027 година 23 Януари 2023
Уведомление за инвестиционно предложение :Обновяване на кът за краткотраен отдих в с.Лесичово" 17 Януари 2023
ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА В ПЕРИОДА 01.10.2022 г. - 30.11.2022 г. 14 Декември 2022
Годишен отчет за 2022 г. на Община Лесичово за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/ и за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл. 63 от ЗЕЕ 08 Декември 2022
ПОКАНА - ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане на Програма за управление на отпадъците 2021 - 2028 година 24 Ноември 2022
ИСКАНЕ за инвестиционно предложение "Изграждане на две нови въздушни електропроводни линии 110 кV" в землищата на с.Церово, с.Лесичово и с.Боримечково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик 21 Ноември 2022
ОБЯВА за инвестиционно предложение за Инсталиране на отоплителна система с котелно и резервоар за осигуряване нуждите на оранжерийно производство, местност "Линовете", землище село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик 02 Ноември 2022
Заповед №158/26.10.2022 г. за определяне на границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ на територията на Община Лесичово през 2023 г. 27 Октомври 2022