Покажи брой 
Заглавие Публикуване
Информация по Приложение 2, съгласно Наредбата за ОВОС за ИП„Създаване на трайно насаждение от сливи на площ от 26 дка във поземлени имоти № 119140, № 119142, № 000783, м. „Ливадски ливади“, десертно лозе на площ от 31 дка в имоти с № 144171, № 137144 м. 18 Януари 2017
Уведомление до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС 21 Декември 2016
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения 13 Декември 2016
Заповед 253/25.10.2016 г. определяща границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местни данъци и такси на територията на община Лесичово 25 Октомври 2016
Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Създаване на 54 дка овощна градина за интензивно биологично отглеждане на черешови насаждения и изграждане на сондажни кладенци в имот № 000115 и имот № 000406, капково напояван 21 Октомври 2016
Съобщение на вниманието на пчеларите на територията на община Лесичово 06 Октомври 2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Народно читалище ,,Христо Ботев - 1927 г.", с. Щърково" 18 Август 2016
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Лесичово ,,Ремонт и реконструкция на Къща-музей, с. Динката, общ. Лесичово, обл. Пазарджик 18 Август 2016
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Лесичово ,,Ремонт на музей, находящ се в с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик" 18 Август 2016
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Лесичово "Рехабилитация на съществуващи общински пътица и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Лесичово - етап 1" 17 Август 2016