Покажи брой 
Заглавие Публикуване
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води 22 Октомври 2014
Информация съгласно Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за ИП " Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения на обща площ от 23,500 дка, винени сортове в землище на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Паз 19 Юли 2013
Съобщение за публично обявяване 21 Май 2013
Съобщение за постъпило уведомление за инвестиционно предложение 17 Май 2013
Приложение 2 за инвестиционно предложение От "ХК Долен Искър 6" ЕООД, 14 Май 2013
Уведомления за инвестиционни намерения 22 Април 2013
Съобщение за постъпило инвестиционно предложение - КЛИМА АВАНГАРД ЕООД 02 Април 2013
Съобщение за инвестиционно намерение "Пасажова изба" ООД 02 Април 2013
У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От "ХК Долен Искър 6" ЕООД, 26 Февруари 2013
Съобщение за инвестиционно предложение 26 Февруари 2013