Покажи брой 
Заглавие Публикуване
Годишен отчет за 2022 г. на Община Лесичово за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/ и за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл. 63 от ЗЕЕ 08 Декември 2022
ПОКАНА - ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане на Програма за управление на отпадъците 2021 - 2028 година 24 Ноември 2022
ИСКАНЕ за инвестиционно предложение "Изграждане на две нови въздушни електропроводни линии 110 кV" в землищата на с.Церово, с.Лесичово и с.Боримечково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик 21 Ноември 2022
ОБЯВА за инвестиционно предложение за Инсталиране на отоплителна система с котелно и резервоар за осигуряване нуждите на оранжерийно производство, местност "Линовете", землище село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик 02 Ноември 2022
Заповед №158/26.10.2022 г. за определяне на границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ на територията на Община Лесичово през 2023 г. 27 Октомври 2022
СЪОБЩЕНИЕ до собствениците на домашни кучета 19 Октомври 2022
СЪОБЩЕНИЕ за сключен договор с Общинско предприятие "Зооветеринарен комплекс", гр. Пловдив 19 Октомври 2022
Уведомление за инвестиционно предложение„Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово - етап 2“ 19 Септември 2022
Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на две нови въздушни електропроводни линии 110 кV" 14 Септември 2022
Инвестиционно предложение "Изграждане на две нови въздушни електропроводни линии 110 кV" 14 Септември 2022