Покажи брой 
Заглавие Публикуване
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 20 Май 2022
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за ново инвестиционно предложение: "Изграждане на 27 броя жилищни сгради" в землището на село Динката, община Лесичово, област Пазарджик 11 Април 2022
РЕШЕНИЕ № ПК-08-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка 05 Април 2022
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение за "Изграждане на 27 броя жилищни сгради" в землището на село Динката, община Лесичово 31 Март 2022
ОБЯВА за Инвестиционно предложение за "Изграждане на 27 броя жилищни сгради, землище село Динката" 31 Март 2022
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение за Изграждане на оранжериен комплекс в землището на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик, местност "Линовете" 18 Март 2022
ОБЯВА за Доставка на хладилна камера за интензивно охлаждане и дългосрочно съхранение на земеделска продукция, землище с.Лесичово, обл.Пазарджик 15 Март 2022
ОБЯВА за Изграждане на тунелни оранжерии за отглеждане на зеленчуци в землището на с.Лесичово, обл. Пазарджик 15 Март 2022
ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за изграждане на автоматизирана система за капково напояване 09 Март 2022
Уведомление за ивнестиционно предложение за Автосервиз за извършване на автомонтьорска дейност с магазин за части и цех за сглобяване на мебели 02 Март 2022