Покажи брой 
Заглавие Публикуване
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на оранжериен комплекс", землище село Лесичово 10 Юни 2022
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 20 Май 2022
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за ново инвестиционно предложение: "Изграждане на 27 броя жилищни сгради" в землището на село Динката, община Лесичово, област Пазарджик 11 Април 2022
РЕШЕНИЕ № ПК-08-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка 05 Април 2022
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение за "Изграждане на 27 броя жилищни сгради" в землището на село Динката, община Лесичово 31 Март 2022
ОБЯВА за Инвестиционно предложение за "Изграждане на 27 броя жилищни сгради, землище село Динката" 31 Март 2022
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение за Изграждане на оранжериен комплекс в землището на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик, местност "Линовете" 18 Март 2022
ОБЯВА за Доставка на хладилна камера за интензивно охлаждане и дългосрочно съхранение на земеделска продукция, землище с.Лесичово, обл.Пазарджик 15 Март 2022
ОБЯВА за Изграждане на тунелни оранжерии за отглеждане на зеленчуци в землището на с.Лесичово, обл. Пазарджик 15 Март 2022
ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за изграждане на автоматизирана система за капково напояване 09 Март 2022