Покажи брой 
Заглавие Публикуване
Уведомление за ивнестиционно предложение за Автосервиз за извършване на автомонтьорска дейност с магазин за части и цех за сглобяване на мебели 02 Март 2022
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение за изграждане на Пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води 18 Февруари 2022
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" 18 Февруари 2022
Уведодомление за инвестиционно предложение - "Изграждане на автоматизирана интегрирана система за капково напояване на съществуващо лозово насаждение" в землището на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик 29 Декември 2021
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение за изграждане на автоматизирана система за капково напояване в землището на село Лесичово, община Лесичово 23 Декември 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за създаване на необходимата среда за обитаване и изграждане на жилищни сгради в землище с.Динката, общ.Лесичово 10 Декември 2021
Инвестиционно предложение "Основен ремонт на ул. "24-та с.Динката от о.т. 81-60" 22 Ноември 2021
Инвестиционно предложение "Основен ремонт на ул. "15-та" с.Боримечково" 22 Ноември 2021
Инвестиционно предложение "Основен ремонт на у-к от ул. "24-та" с.Динката - Етап 3" 22 Ноември 2021
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, м. "Чуките", землище с.Лесичово, обл.Пазарджик 15 Ноември 2021