Покажи брой 
Заглавие Публикуване
Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл.63 от ЗЕЕ 23 Февруари 2021
Инвестиционно предложение „Създаване на туристическа пътека „Римски мост“ в землището на с.Лесичово, общ.Лесичово“ 05 Януари 2021
ОБЯВЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 10 Декември 2020
Инвестиционно предложение: “Залесяване на земи на територията на община Лесичово“ 21 Октомври 2020
Заповед №153/16.10.2020 г. за определяне на границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ на територията на Община Лесичово 20 Октомври 2020
Инвестиционно предложение концесия за ползване на водоем, публична общинска собственост, находяще се в землището на село Боримечково с идентификатор№ 05459.4.94 08 Октомври 2020
Уведомление за инвестиционно предложение от инж. Ангелин Цачев – Изпълнителен директор на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, за реконструкция на линейно съоръжение на техническа инфраструктура за пренос на електроенергия "Реконструкция на ВЛ 110 к 13 Август 2020
Решение №ПК-02-ЕО/2020 г. 16 Април 2020
Решение №ПК-01-ЕО/2020 г. 24 Март 2020
Годишен отчет за 2019 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл.63 от ЗЕЕ 28 Февруари 2020