Покажи брой 
Заглавие Публикуване
Инвестиционно предложение концесия за ползване на водоем, публична общинска собственост, находяще се в землището на село Боримечково с идентификатор№ 05459.4.94 08 Октомври 2020
Уведомление за инвестиционно предложение от инж. Ангелин Цачев – Изпълнителен директор на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, за реконструкция на линейно съоръжение на техническа инфраструктура за пренос на електроенергия "Реконструкция на ВЛ 110 к 13 Август 2020
Решение №ПК-02-ЕО/2020 г. 16 Април 2020
Решение №ПК-01-ЕО/2020 г. 24 Март 2020
Годишен отчет за 2019 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл.63 от ЗЕЕ 28 Февруари 2020
Уведомление за инвестиционно предложение от Орлин Филипов и Мария Филипова, за "Търговия, услуги и обслужващи дейности" в землището на с. Церово 14 Ноември 2019
Инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжерия с площ 5,44 дка за отглеждане на зеленчуци в имоти ПИ №310072, ПИ №310073 и ПИ №310074 в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик“ 11 Ноември 2019
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЗЕМЕЛЕ АГРО" ООД 06 Ноември 2019
Заповед №204/25.10.2019 г. за определяне на границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ на територията на Община Лесичово 30 Октомври 2019
Уведомление за инвестиционно предложение, за изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци, село Лесичово 26 Август 2019