Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци
         в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                        (чл.39, ал.1 от ИК)
                         (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
     Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО
     населено място С.ЛЕСИЧОВО, кметство ..........., секция № 001
     адрес на избирателна секция ...................................................................

 


----------------------------------------------------------------------------------------------- Собствено, бащино и фамилно име на избирателя ----------------------------------------------------------------------------------------------- ВЕЛИКА ИЛИЕВА БАНЕНКИНА ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА АЗАТ МАРИЯ ИВАНОВА БОГЛИС РАДОАН АБДЕЛЛАТИФ АЗАТ САМИРА АБДЕЛЛАТИФ АЗАТ Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО населено място С.БОРИМЕЧКОВО, кметство ..........., секция № 002 адрес на избирателна секция ................................................................... ----------------------------------------------------------------------------------------------- Собствено, бащино и фамилно име на избирателя ----------------------------------------------------------------------------------------------- НУРИ ИБРЯМ ЧИТАК НУРИЗДАН ЮСЕИНОВА КАРАВЕЛИЕВА РАЙНА ГЕОРГИЕВА БЯЛЧОВА Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО населено място С.ДИНКАТА, кметство ..........., секция № 003 адрес на избирателна секция ................................................................... ----------------------------------------------------------------------------------------------- Собствено, бащино и фамилно име на избирателя ----------------------------------------------------------------------------------------------- ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОЦЕВ ЙОРДАНА СТЕФАНОВА ТАНОВА МАРИЯ КИРИЛОВА НИКОЛОВА Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО населено място С.КАЛУГЕРОВО, кметство ..........., секция № 004 адрес на избирателна секция ................................................................... ----------------------------------------------------------------------------------------------- Собствено, бащино и фамилно име на избирателя ----------------------------------------------------------------------------------------------- АНУШКА ИВАНОВА НЕШКОВА ВЕНЕЛИНА СТЕФАНОВА КАРАГЬОЗОВА-БОЙЧЕВА ВЪЛЧО ПЕТКОВ ТОНОВ ГЕРГАНА ИВАНОВА МОЛЛОВА ГРИГОР ЦВЕТАНОВ ГРИГОРОВ ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА АСЕНОВА ИВАН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ ИВАНКА КРЪСТЕВА БАНЧЕВА ЙОРДАНКА ХРИСТОВА МИЧЕВА ЦВЕТАН ВАЧЕВ ДРАГАНОВ Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО населено място С.КАЛУГЕРОВО, кметство ..........., секция № 005 адрес на избирателна секция ................................................................... ----------------------------------------------------------------------------------------------- Собствено, бащино и фамилно име на избирателя ----------------------------------------------------------------------------------------------- ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ДУДОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА РУЖИНОВА КРЪСТАН СТОЯНОВ РЪЖАНКОВ ПЕТКАНА АНДРЕЕВА КОЛЧАКОВА ПЕТЯ КРЪСТЕВА НЕШКОВА Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО населено място С.ПАМИДОВО, кметство ..........., секция № 006 адрес на избирателна секция ................................................................... ----------------------------------------------------------------------------------------------- Собствено, бащино и фамилно име на избирателя ----------------------------------------------------------------------------------------------- КРЪСТЮ СТОЙКОВ НАТОВ ТОДОР МАКСИМОВ АПОСТОЛОВ Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО населено място С.ЦЕРОВО, кметство ..........., секция № 007 адрес на избирателна секция ................................................................... ----------------------------------------------------------------------------------------------- Собствено, бащино и фамилно име на избирателя ----------------------------------------------------------------------------------------------- БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА НИКОЛАЙ ДИМЧЕВ ДУКОВ НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ТЕРЗИЙСКИ СЛАВИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област ПАЗАРДЖИК, община ЛЕСИЧОВО населено място С.ЩЪРКОВО, кметство ..........., секция № 008 адрес на избирателна секция ................................................................... ----------------------------------------------------------------------------------------------- Собствено, бащино и фамилно име на избирателя ----------------------------------------------------------------------------------------------- ПЕНКА БЛАГОВА ЙОРДАНОВА СТОЯНКА АНГЕЛОВА РИБАРОВА ЮМЕР РЮСТЕМ ЮМЕР