Съобщение за провеждане на консултации за определяне на съставите на Секционни избирателни комисии на избирателните секции образувани на територията на община Лесичово

ДО

РЪКОВОДСТВАТА

НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ

И КОАЛИЦИИ В 44 –ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

и

ДО

РЪКОВОДСТВАТА

НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ,

КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИТЕ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: Съобщение за провеждане на консултации за определяне на съставите на Секционни избирателни комисии на избирателните секции образувани на територията на община Лесичово

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 година, и на основание чл. 91, ал. 1 и ал.2 и чл.92 от Изборния кодекс, Ви уведомявам, че консултациите за определяне състава на Секционните избирателни комисии на избирателните секции, образувани на територията на община Лесичово (СИК) ще се проведат на 16.04.2019 г. (вторник) от 10,00 часа в заседателната зала на Община Лесичово, село Лесичово, ул. „Н. Чочков” № 11- 13.

Съобщението за провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии на избирателните секции, образувани на територията на община Лесичово (СИК) и Заповед № 69/29.03.2019 г., издадена от Кмета на Община Лесичово, можете да намерите ТУК

ОБРАЗУВАНЕ на избирателните секции на територията на община Лесичово, утвърждаване на номерацията им, както и обхват и адрес във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 година

Заповед за образуване на избирателните секции на територията на община Лесичово, утвърждаване на номерацията им, както и обхват и адрес във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 година, можете да намерите ТУК