Условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Лесичово, можете да намерите ТУК

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

                            (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК   ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

Прочети още: ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I          за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове...

Произвеждане на избори за Кметове на Кметства, включени в състава на Община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че на основание разпоредбата на § 153 от ПЗР на ЗИДИК, при произвеждането на предстоящите избори за Кметове на Кметства, в Кметство село Щърково, община Лесичово, няма да се произведе избор за Кмет на Кметство село Щърково!

 

Суважение,

инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

 

Кмет на Община Лесичово

Съобщение за провеждане на консултации за определяне на съставите на Секционни избирателни комисии на избирателните секции образувани на територията на община Лесичово за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове насрочени на 27.10.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ИЗБОРЕН РАЙОН - ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 година, и на основание чл. 91 и чл.92 от Изборния кодекс (ИК), Ви уведомявам, че консултациите за определяне съставите на секционните избирателни комисии на избирателните секции на изборен район - община Лесичово, ще се проведат на 20.09.2019 г. (петък) от 10,00 часа в заседателната зала на Община Лесичово, село Лесичово, ул. „Н. Чочков” № 11- 13.

За определяне съставите на секционните избирателни комисии на избирателните секции на изборен район - община Лесичово, област Пазарджик (СИК) е необходимо да представите следните документи:

  1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
  2. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
  4. Към предложението си трябва да представите списък на резервните членове, които да заместят предложените от Вас лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на секционните избирателни комисии не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Общинска избирателна комисия.

Предложенията Ви следва да бъде съобразени с разпоредбите на ИК, решенията на Централна избирателна комисия и Общинска избирателна комисия – Лесичово и депозирани в деловодството на Община Лесичово до 10,00 часа на 20.09.2019 г.

 

С уважение, /п/

инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово

 

Заповед за образуване на ИС за МИ 2019 г.

З А П О В Е Д
№ 167
с. Лесичово, 29.08.2019 г.
На основание чл.44 ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.2, ал.4 и ал.6 и чл.9, ал.4 от Изборния кодекс и във връзка със Заповед № 130/28.08.2019 г., издадена от Директора на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Света Петка“, село Щърково, община Лесичово и във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.,
О Б Р А З У В А М:

Прочети още: Заповед за образуване на ИС за МИ 2019 г.

Търсене

Октомври 2019
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Statistics

Посетители
13
Статии
1311
Връзки
6

Снимки от Лесичово