Заповед за образуване на ИС за МИ 2019 г.

З А П О В Е Д
№ 167
с. Лесичово, 29.08.2019 г.
На основание чл.44 ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.2, ал.4 и ал.6 и чл.9, ал.4 от Изборния кодекс и във връзка със Заповед № 130/28.08.2019 г., издадена от Директора на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Света Петка“, село Щърково, община Лесичово и във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.,
О Б Р А З У В А М:


1. Девет избирателни секции на територията на селата от община Лесичово за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.
2. Утвърждавам номерацията, обхвата и адреса на 10 (десет) избирателни секции, както следва:
2.1. Избирателна секция 001 – Народно читалище „Отец Паисий – 1890 г.” с. Лесичово, ул. „Площад 14-ти Септември” № 2, включва всички избиратели от село Лесичово, съгласно Приложение № 1.
2.2. Избирателна секция 002 – Народно читалище „Пробуда – 1930 г.”, с. Боримечково, ул. „Втора” №1, включва всички избиратели от село Боримечково, съгласно Приложение № 1.
2.3. Избирателна секция 003 – Народно читалище „Пробуда – 1914 г.”, с. Динката (фоайе), ул. „Първа” №2, включва избиратели от село Динката, съгласно Приложение № 1.
2.4. Избирателна секция 004 – Туристически - посетителски информационен център, с. Калугерово, ул. „Площад” №5, включва избиратели от село Калугерово, съгласно Приложение № 1.
2.5. Избирателна секция 005 ОбУ „Христо Ботев”, с. Калугерово, ул. „Деветнадесета” №11, включва избиратели, съгласно Приложение № 1.
2.6. Избирателна секция 006 – Народно читалище „Христо Ботев – 1938 г.”, с. Памидово ул. „Първа” №24А, включва всички избиратели от село Памидово, съгласно Приложение № 1.
2.7. Избирателна секция 007 – Народно читалище „Георги Бенковски 1900 г.”, с. Церово, ул. „Първа” №32, включва всички избиратели от село Церово, съгласно Приложение № 1.
2.8. Избирателна секция 008 – Народно читалище – „Христо Ботев – 1927 г.”, с. Щърково, ул. „Първа” № 34, включва всички избиратели от село Щърково, съгласно Приложение № 1.

2.9. Избирателна секция 009 – Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Света Петка”, с. Щърково ул. „Дванадесета” №4, включва избиратели съгласно Приложение № 1.
2.10. Избирателна секция 010 – Основно училище „Кочо Честименски“, с. Динката, ул. „Седемнадесета” №34, (І етаж, І стая ПГ), включва избиратели от село Динката, съгласно Приложение № 1.
Неразделна част от настоящата заповед е Приложение № 1.
3. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Лесичово и да се разлепи на таблата за обяви пред всички кметства, включени в състава на Община Лесичово, и в ДПЛФУ „Света Петка”, село Щърково.
4. Копие от Заповедта да се изпрати на Общинска избирателна комисия (ОИК) Лесичово, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и на областна администрация Пазарджик и Областна администрация, град Пазарджик.
Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред Областния управител на град Пазарджик, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на областния управител може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред съответния административен съд. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в тридневен срок от постъпването й с призоваване на заинтересованите страни. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Лесичово.
инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ,
Кмет на Община Лесичово

 

Търсене

Януари 2020
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Statistics

Посетители
13
Статии
1377
Връзки
6

Снимки от Лесичово